ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 5KG TRE SPADE - ΙΤΑΛΙΑΣ

Γεμιστικό λουκάνικων βαρέως τύπου οριζόντιας χειροκίνητης λειτουργίας με όπισθεν.
kanontrespade8